Congres SICMR partea I – Alina Tănase

Congres SICMR partea II – Dan Simionescu

Congres SICMR partea III – Maya Simionescu

Congres SICMR partea IV – Mugurel Rusu

Congres SICMR partea V – Maria Dorobanțu

Congres SICMR partea VI – Dana Jianu

Congres SICMR partea VII – Eckhardt Alt

Congres SICMR partea VIII – Draiusz Boruczkowski